Privacitat

En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, Directiva 95/46 / CE i la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i Comerç Electrònic, GRUP LASEM posa en el seu coneixement que:

I. Les dades personals facilitades a través aquest lloc web de titularitat de GRUP LASEM http://atrianbakers.com pel client o usuari s’incorporaran en un fitxer automatitzat de titularitat de GRUP LASEM sent les dades mínimes per a l’alta i utilització de els serveis oferts en el portal així com per comunicar-li les novetats o canvis existents i totes les comunicacions comercials dels serveis o productes d’acord amb el seu objecte social. Aquesta informació és propietat de l’usuari o client es compromet GRUP LASEM al seu correcte tractament (en la seva guarda i gestió) i confidencialitat aplicant per salvaguardar l’anterior, la seguretat informàtica establerta a la legislació espanyola i permeti la tecnologia del moment, per tal d’impedir el accés o ús indegut a les dades, la seva manipulació, deteriorament o pèrdua.

II.- Les dades no seran cedides a tercers excepte en els casos previstos en la legislació espanyola, sense perjudici que els usuaris poden exercitar en qualsevol moment els seus drets de cancel·lació o rectificació. També es pot fer en qualsevol moment mitjançant l’enviament d’un correu electrònic, adjuntant còpia del DNI a l’adreça: sac.atrianbakers@lasem.com

III.- L’usuari o client si és persona física haurà de ser major d’edat i disposar de la capacitat jurídica suficient acord amb la legislació personal o una persona jurídica vàlidament constituïda d’acord amb la Llei eximint GRUP LASEM de qualsevol responsabilitat per l’incompliment d’aquest requisit.

IV.- Una cookie és un fitxer que es descarrega al dispositiu de l’usuari en accedir a determinades pàgines web per a emmagatzemar i recuperar informació sobre la navegació que s’efectua des d’aquest equip. En AtrianBakers.com fem servir les galetes analítiques i de funcionament estrictament necessàries per a la prestació de determinats serveis sol·licitats expressament per l’usuari: si es desactiven aquestes cookies, aquest podrà no rebre correctament els nostres continguts i serveis.